Vloerisolatie Icynene vakantiepark

Vloerisolatie woningen vakantiepark

Isolatie met Icynene

Vloerisolatie met Icynene

Vakantiepark Schuttersbos

Namens alle eigenaren is de VVE Schuttersbos in Midsland-Noord op het eiland Terschelling ,met een via Landal Greenparks verhuurd park van 41 recreatiehuisjes, belast met onderhoud en verbetering van alle voorzieningen in het park en de huisjes zelf. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn diverse verbeteringen op milieu en energie-gebied. Dankzij één van de eigenaren, die een professionele adviseur is op dat gebied, ontdekten we al snel dat vloerisolatie daarin een belangrijke stap zou kunnen zijn.

Vochtproblemen door isolatie

Problemen in de isolatie

Nu zijn de huisjes al gebouwd en geplaatst tussen 2008 en 2013, en waren ze deels van voorzien van amateuristische vloerisolatie, bestaand uit vellen landbouwplastic met daarop steenwol. 

Die bleek in het geheel niet te voldoen en bleek juist vochtproblemen te veroorzaken. Verdere aanleg daarvan is toen gestopt en de al aangebrachte isolatie werd deels verwijderd of opengesneden om te kunnen drogen.

Vloerisolatie vakantiepark

Schelpenlaag

Omdat de ruimte onder de huisjes maar gering is en is doorsneden door diverse houten en ijzeren balk-constructies met een minimale ruimte er onder, bleek werken daar lastig te zijn. Diverse huisjes leden onder vocht-problemen, daarom werden enkele jaren terug bij alle huisjes aan twee zijden vloerisolatie luiken aangebracht en werd bij de huisjes met de meeste vocht-problemen een schelpenlaag op de ondergrond aangebracht. 

Metingen wezen uit dat het aanbrengen van vloerisolatie een wezenlijke verbetering in energie-gebruik en vochtproblemen zou kunnen geven, maar was zoiets bij deze extreem kleine kruipruimte wel realiseerbaar?

Isolatieschuim Icynene

Isolatieschuim

Na een verkenning bij diverse leveranciers bleken aanlegmogelijkheden zich te beperken tot maar enkele oplossingen. Daarbij leek bespuiting met isolatie-schuim vanuit de kruipruimte op de houten vloer van ca. 40 m2 de meest aantrekkelijke, maar was dat ook technisch haalbaar? Om dat uit te zoeken werd met de firma Isocoat uit Wapserveen afgesproken eerst via een proef bij twee huisjes uit te zoeken of het aanbrengen van een dergelijk schuim wel haalbaar zou zijn.

Icynene aanbrengen

Welke materiaal gebruiken?

Daarbij werd in eerste instantie gedacht aan PUR-schuim, dat in enkele dunne lagen zou moeten worden aangebracht en daarmee een harde en vrijwel volledig afdichting van de vloer zou geven. 


Metingen door IsoCoat van het vochtgehalte van de vloer en de afdekking daarvan aan de bovenzijde wezen uit dat een dergelijke isolatie toegepast zou mogen worden.

Isolatie met purschuim

Icynene vloerisolatie

Na dit eerste onderzoek onderzocht IsoCoat de mogelijkheden in de krappe kruipruimten onder de huisjes. Op zich maakte die een bespuiting met schuim wel mogelijk, maar er bleken andere problemen: de deels verwijderde oude plastic isolatie en de ligging van diverse balken onder de vloer maakte het lastig om alle delen van de vloer zo te bereiken dat op alle plekken een goede, maar dunne laag PUR-schuim kon worden aangelegd. 

In deze situatie leek een veel betere oplossing te zijn om over te schakelen naar een moderner schuimtype, Icynene, dat in één keer in een dikke laag is aan te brengen en zich daarom beter leent om af te kunnen rekenen met de diverse obstakels onder onze huisjes. 

Purschuim versus Icynen

Lichter dan PUR-schuim

Daarnaast is Icynene lichter dan PUR, heeft een open celstructuur,watergeblazen is damp-open en kan gebruikt worden om holten op te vullen waar dat nuttig kan zijn. Tenslotte expandeert Icynene op waterbasis. 

Als experiment werden twee kleine vloerdelen al met Isynene bespoten en alle andere 39 huisje door IsoCoat onderzocht om zeker te zijn dat deze vorm van isolatie ook daar kon worden toegepast. Dat bleek gelukkig het geval te zijn.

Verschil in energieverbruik

Twee weken later kwam IsoCoat terug en isoleerde beide proefhuisjes met Icynene. Dat bleek in de praktijk goed uitvoerbaar zonder enig praktisch probleem. De komende periode zal de VVE Schuttersbos met metingen en vaststelling van het energiegebruik en het verschil daarvan met een niet geïsoleerde huisje vaststellen wat het effect van isolatie in de praktijk blijkt te zijn. Komend voorjaar zal op grond daarvan worden bekeken hoe we met alle andere huisje in het park verder zullen gaan.

Vakkennis

IsoCoat bleek in dit lastige onderwerp een uitstekende en professioneel opererende partner, die door haar vakkennis, flexibiliteit en praktische inzet deze proeven heeft kunnen uitvoeren. 


Wij verwachten dan ook voor de verdere vloer-isolatie van ons park met IsoCoat door te zullen gaan.

Wil je meer weten over vloerisolatie