Wat is RC Waarde?
Wat is RC Waarde?

Wat is RC Waarde?

Wat betekent de RC waarde wanneer we het hebben over de isolatie van woningen en bedrijfspanden? De eisen en normen voor woningen worden alsmaar hoger en steeds meer regels en/of wetten steken de kop op. Ook voor de isolatie van een woning gelden steeds strengere richtlijnen.

Technische informatie

Wanneer je op internet op zoek gaat naar informatie over isolatie stellen wij ons voor dat je bij vlagen overweldigd wordt door de technische informatie die je voor je neus krijgt. Een van de termen die veel voorbij komt is de zogenaamde RC Waarde.

Wat is de RC waarde bij isolatie?

De isolatiewaarde (r-waarde) van een bepaald materiaal is in het leven geroepen om aan te geven hoe goed, of hoe slecht, een isolatiemateriaal isoleert. De RC  Isolatiewaarde zegt iets over de warmteweerstand van een complete constructie. Een constructie kan bijvoorbeeld een spouwmuur of een dak zijn. De RC laat zien hoe groot het isolerend vermogen is van de complete constructie. Dus van het dak, het materiaal en alle bijbehorende zaken.

Simpel gezegd:
hoe hoger de RC waarde hoe beter een woning/pand thermisch geïsoleerd is.

Wat is een hoge waarde voor de RC? Wat is een lage waarde voor de RC?

De te hanteren normen voor de RC waarde van jouw isolatie verschillen voor de verschillende onderdelen vaan de woning zoals: dak, gevel, vloer, binnenmuur, enz. Elk van deze plekken heeft namelijk zijn eigen eisen.

Enkele richtwaarden uit het bouwbesluit (van kracht sinds 1 januari 2015) zijn:
  • Rc-waarde VLOER: minimaal 3,5 m2K/W
  • Rc-waarde GEVEL: minimaal 4,5 m2K/W
  • Rc-waarde DAK: minimaal 6,0 m2K/W

Vormen van isolatie

Er zijn diverse vormen van isolatie. Denk bijvoorbeeld aan:

Denk bijvoorbeeld aan:
Goede isolatie van een woning draagt bij aan een hoger energielabel.

Vragen

Heb je nog vragen of wil je meer inhoudelijke informatie over woningisolatie. Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!
Gus Kreider
Door

Gus Kreider

op 31 Dec 2019

Are you trying to find effective advertising that actually gets good results? Sorry to bug you on your contact form but actually that was kinda the point. We can send your ad copy to websites through their contact forms just like you're getting this note right now. You can specify targets by keyword or just execute bulk blasts to websites in the location of your choice. So let's assume you want to push through an ad to all the plumbing companies in the United States, we'll grab websites for just those and post your advertisement to them. As long as you're advertising a product or service that's relevant to that business category then you'll be blessed with awesome results!Shoot an email to ethan3646hug@gmail.com for the full details

henk Kliffen
Door

henk Kliffen

op 25 Feb 2019

Wat waren de Rc- waarden in 2005 voor het dak, de vloer en de buitenwanden van een woning cq. een verblijfspand?

paul
Door

paul

op 19 Dec 2017

hoe leg je in woorden uit m2 k/w

Jan
Door

Jan

op 19 Nov 2018

hoe leg je in woorden uit m2 k/w Ik zou zeggen: Hoeveel vermogen in Watt* is er nodig om de temperatuur binnen, ten opzichte van buiten één graad Celcius** hoger te krijgen per vierkante meter oppervlakte van de wand tussen buiten en binnen. *vermogen in Watt, denk aan de warmte van een gloeilamp van bijvoorbeeld 100 Watt **de grootte van de temperatuur van één graad Celcius is hetzelfde als één graad Kelvin (dat is de k in de formule)Neem een RC waarde van 4 m2K/W Afgezien van de vloer en het dak. Een kamer van 3 meter bij 3 meter bij 2 meter hoog heeft een oppervlakte van 3 maal 3 maal twee is 18 vierkante meter: 18m2. Stel buiten de muren is het 10 graden Celcius, en je wil het binnen 20 graden Celcius hebben. Dan moet je het 10 graden warmer maken. De formule is dan: de temperatuurverhoging maal het oppervlak gedeeld door de RC-waarde. Dus 10 [graden Celcius] maal 18 [m2] gedeeld door 4 [m2K/W] is 45 Watt.

PietS
Door

PietS

op 11 Feb 2020

Volgensmij is het temperatuursverschil bij celcius en kelvin het zelfde. De temperatuur scheelt 273 graden. 1 graad celsius is dus 274 graden kelvin. Sorry voor het azijnpissen maar is wel een belangrijk verschil.

Jan de Valentiniaan
Door

Jan de Valentiniaan

op 19 Nov 2018

sorry rekenfoutje, het oppervlak van de wand van 3x3x2=24 m2 en niet 18m2... Dus een lampje van 60 Watt is nodig.

C.
Door

C.

op 25 Nov 2018

de omtrek van vier muren van 3m = 12 m => 12m x 2m hoogte = 24m2 totaal muur oppervlak.

Reactie plaatsen