Disclaimer Isocoat Isolatie

Disclaimer

De website www.isocoat-isolatie.nl is een initiatief van Isocoat. De informatie die door of namens Isocoat op onze site wordt verstrekt is ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid wordt door ons echter niet ingestaan. De informatie is puur indicatief en heeft geen betrekking op een concreet geval of een specifieke situatie. Elke overeenkomst met een bestaande situatie berust op toeval. De informatie op deze site kan op ieder moment door ons gewijzigd worden .

 

Aan de door ons verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Isocoat garandeert niet dat deze site foutloos en/of ononderbroken functioneert. Isocoat aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website of van de daarop, of daardoor verstrekte informatie. Isocoat heeft geen enkele invloed op de inhoud van sites die niet door Isocoat worden onderhouden en waarnaar op deze site wordt verwezen of die op hun beurt naar de site van Isocoat verwijzen. Isocoat aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die betreffende websites.

 

Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gekopieerd, bewerkt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Isocoat. De bezoeker van deze site is verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie. De inhoud van deze website is eigendom van Isocoat. Alle auteursrechten berusten eveneens bij Isocoat isolatie. Het Nederlands recht is van toepassing.